สมัครเข้าใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

เกณฑ์ผ่าน 60 %

เกณฑ์ผ่านการทดดสอบจะต้องมีคะแนนมากกว่า 60 เปอร์เซ็น

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ระบบไม่จำกัดจำนวนครั้งการสอบ

บันทึกคะแนนล่าสุดเท่านั้น

ระบบจะบันทึกคะแนนครั้งที่สอบล่าสุดเท่านั้น

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบที่ Line : @DLBaseline-RRU เท่านั้น

กรอกรายละเอียดตามที่นี้เท่านั้น 

ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เบอร์โทรศัพท์

ปัญหาในการใช้งานระบบ **ต้องระบุ**